• Mực khô L1: 12 con/1kg
  • Mã sản phẩm: L1: 12 con/1kg
  • Giá: 1.150.000 VNĐ
  • Mực khô loại 1 - Đặc sản Đà Nẵng, Đặc sản Miền Trung giao hàng miễn phí
  • Đặt mua sản phẩm

Mực khô L1: 12 con/1kg

-------------------------------

Sản Phẩm Cùng loại