• Mực khô L3: 30con/1kg
  • Mã sản phẩm: L3: 30con/1kg
  • Giá: 920.000 VNĐ
  • Đặc sản Đà Nẵng, đặc sản miền trung, mực khô ngon loại 3: 1 kg : 30con
  • Đặt mua sản phẩm

Mực khô L3: 30con/1kg

-------------------------------

Sản Phẩm Cùng loại