• Mực khô L2: 20con/1kg
  • Mã sản phẩm: L2: 20con/1kg
  • Giá: 970.000 VNĐ
  • Đặc sản Miền trung, đặc sản Đà Nẵng, quà Đà Nẵng, quà Miền Trung
  • Đặt mua sản phẩm

Mực khô L2: 20con/1kg

-------------------------------

Sản Phẩm Cùng loại