• Chà bông heo 0,5kg
  • Mã sản phẩm: 0,5kg
  • Giá: 400.000 VNĐ
  • Cha bông heo được sản xuất từ thịt heo nguyên chất, thịt heo được mua từ các trung tâm nuôi heo uy tín, sản phẩm chà bông đáp ứng yêu cầu chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm
  • Đặt mua sản phẩm

Chà bông heo 0,5kg

-------------------------------

Sản Phẩm Cùng loại